2022-12-28 12:35Nyheter

Årets AktivBo-resultat

Foto: Erik G. SvenssonFoto: Erik G. Svensson

Under hösten har våra hyresgäster fått svara på NKI-undersökningen från AktivBo som vi genomför vartannat år. Svarsprocenten, i jämförelse med föregående mätning, var i år ännu högre då så många som 73,2 % (69,5 %) av bostadshyresgästerna och 58,4 % (57,2 %) av våra kommersiella hyresgäster svarade på enkäten.

Service
Ett område där vi ligger i topp och långt över branschmedelvärdet är hur våra bostadshyresgäster tycker att vi levererar service. De är väldigt nöjda med Olov Lindgren i frågeställningarna; Ta kunden på allvar, Trygghet, Rent och snyggt samt Hjälp när det behövs.

Glädjande är att även betyget från våra kommersiella hyresgäster ligger väldigt högt när det gäller Hjälp när det behövs. Där ligger vi 10,4 % över branschmedelvärdet och är en av de bästa i branschen.

Information till hyresgästerna
Framför allt tycker bostadshyresgästerna att vi är bra på att informera om vad som händer i fastigheterna, där har vi till och med fått högsta betyg av samtliga fastighetsbolag som är med i undersökningen.

Även våra kommersiella hyresgäster tycker att vi är bra på att informera om vad som händer i fastigheten, där ligger vi hela 20 % över branschmedelvärdet.

Avfallssortering
Ett annat område där vi fått höga betyg är möjligheten för hyresgästerna att sortera sitt avfall. Det är extra roligt eftersom vi haft egna högt ställda mål inom just detta område. 2023 blir det till exempel obligatoriskt för samtliga fastighetsägare att ge möjlighet till matavfallssortering, något som vi nästan var i mål med redan i slutet av 2021.

Kundnöjdhet är viktigt
I årets undersökning uppger över 96 % av samtliga hyresgäster att de trivs med Olov Lindgren, det är vi väldigt glada och stolta över. Att våra hyresgäster trivs och hur de uppfattar vår service är hjärtefrågor för oss.

Nu bearbetar vi resultaten och sätter nya mål inom de olika frågeområdena som vi noga kommer följa upp under nästkommande år.

Stort tack till alla hyresgäster som har deltagit i undersökningen och bidragit med värdefulla synpunkter.Om Olov Lindgren

Olov Lindgren förvärvar och bygger samt förvaltar och utvecklar egna hyresfastigheter med bostäder och lokaler i Stockholmsområdet. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vi vill bidra till en klimatsmart stad. Vår vision är hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra. Olov Lindgren är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar 115 fastigheter i Stockholm, från Farsta i söder till Tensta i norr med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se


Kontaktpersoner

Jeanette Ljungberg
Kommunikationschef
Jeanette Ljungberg