2021-01-08 10:05Nyheter

Höga poäng när Olov Lindgrens hyresgäster tycker till

Fastigheten Ritaren 6Foto: Webbkompetens

2020 har präglats av en pandemi som svept över världen. Med omtanke för våra hyresgäster och våra medarbetare har vi jobbat med att ställa om efter nya regler och krav och samtidigt arbeta mot våra mål. De fina resultaten i årets NKI-undersökning visar att ambitionen och vårt hårda arbete uppskattats av våra hyresgäster.

Ny arbetsfördelning

För att öka tryggheten och säkerheten bland våra medarbetare men även bland våra hyresgäster, införde vi tidigt i våras en ny arbetsfördelning för våra fastighetsvärdar. En mindre grupp utsågs till att arbeta endast med hyresgästärenden för att minska antal personkontakter och på så sätt minska risken för smittspridning. Säkerhetsåtgärder som munskydd och plasthandskar blev obligatoriskt och inför ett hyresgästmöte säkerställde vi att såväl fastighetsvärdar som hyresgäster var symptomfria.

Den andra fastighetsvärdsgruppen fokuserade på trädgårdar och trapphus och under det senaste halvåret har mycket tid lagts på planteringar, högtryckstvätt av marksten och på att måla och fräscha upp utemöbler. Tack vare det har våra hyresgäster lättare och på ett trevligt sätt kunnat vistas utomhus.

Våra insatser har tagits emot positivt av de boende och vi höjde indexet på ”Utomhusmiljö” med 2,2 procentenheter till 80,9 % (branschmedelvärde 74 %).

Nya städbolag uppskattade bland både boende och lokalhyresgäster

Ett område där vi höjde oss rejält är ”Rent & Snyggt” vilket är extra roligt då vi tidigare i år upphandlade två nya städbolag som började sitt arbete efter sommaren. Totalt för samtliga marknadsområden, bland både bostadshyresgäster och lokalhyresgäster, höjde vi oss över 3 procentenheter.

Bland bostadshyresgästerna höjde vi oss till 84,5 % (branschmedelvärde 74,2 %) och bland lokalhyresgästerna hamnade vi på 90,1 % (branschmedelvärde 79,5 %).

En ökande känsla av trygghet

Trots pandemiläget har den upplevda tryggheten ökat med 0,7 procentenheter till 87,6 % (branschmedelvärde 79,2 %). Området trygghet innefattar bland annat frågor kring belysning, personlig trygghet i huset och i området samt säkerhet mot inbrott. Trygghet är viktigt att känna för att må bra och för att trivas i våra hus och det här är en fråga vi arbetar kontinuerligt med.

Ökat produktindex för lokaler

Glädjande är också att produktindex för lokaler ökat med 2,5 procentenheter till 81 % (branschmedelvärde 69,5 %). Bland annat har vi hjälpt flera hyresgäster att sätta upp extra väggar för att covid-anpassa verksamheten, vi har erbjudit befintliga hyresgäster expansionsmöjligheter till större och finare lokaler i samma fastighet och vi har genomfört många uppskattade lokalanpassningar till nya kunder.

Kundnöjdhet är viktigt

För oss är det viktigt att få veta vad våra hyresgäster tycker om sitt boende/lokal och vår service, därför genomför vi vartannat år en undersökning som innefattar samtliga hyresgäster. Utifrån resultaten i de olika frågorna sätter vi upp mål som vi noga följer upp och arbetar efter under nästkommande år.

I årets undersökning uppger hela 96,6 % uppger att de trivs med Olov Lindgren och det är vi mycket glada och stolta över.

Vi vill sända ett stort tack till alla de hyresgäster som tog sig tid att besvara enkäten!Om Olov Lindgren

Olov Lindgren förvärvar och bygger samt förvaltar och utvecklar egna hyresfastigheter med bostäder och lokaler i Stockholmsområdet. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vi vill bidra till en klimatsmart stad. Vår vision är hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra. Olov Lindgren är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar 112 fastigheter i Stockholm, från Farsta i söder till Tensta i norr med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se

Kontaktpersoner

Sven Renström
VD
Sven Renström
Jeanette Ljungberg
Kommunikationschef
Jeanette Ljungberg