2024-06-27 11:15Nyheter

Markpolitik i förändring – så blir Stockholmsregionen en förebild

Frida i AlmedalenFoto: A Beautiful Soup

Under ledning av Johan Ödmark hölls ett seminarium på tisdagseftermiddagen kring markpolitik där Frida Stannow Lind, vd på Olov Lindgren, deltog tillsammans med Stefan Ränk från Einar Mattsson och Ingrid Gyllfors från SKB. Gemensamt för alla de tre bolagen är deras långsiktighet på bostadsmarknaden.

Kommunernas markpolitik är den enskilt mest avgörande faktorn som styr vad som byggs i Stockholmsregionen. Beslutsfattarna i Stockholmskommunerna efterlyser samtidigt hållbarhet och långsiktigt ansvarstagande som viktiga inslag i samhällsbyggandet. Sannolikt borde det också premieras vid markanvisningar, vilket var den återkommande kärnfrågan från fastighetsägarna på scenen.

I panelen representerade från kommunalt håll:

Stefan Bergström, kommunalråd, ordförande exploateringsutskottet, Sundbyberg (C)
Emil Högberg, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och frågor fysisk planering, Huddinge (S)
Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör, Nacka
Oscar Lavelid, byggeneral, Stockholm

Fastighetsägarna fick den inledande frågan om vad de är mest stolta över i sina respektive fastighetsföretag där Frida berättade om Olov Lindgrens personaltäthet i fastigheterna och återbrukshubben som alltid funnits i företaget. Där finns allt från gamla trycken och armaturer till hela fönster sparat för att kunna återanvändas på andra platser vid behov.   

Johan Ödmark drog en parallell till fotbollen med gröna, gula och röda kort där fastighetsägarna fick visa sina kort för hur de upplever att markpolitiken sköts idag. Röd-gult var förekommande då lång väntan och lite för kortsiktigt synsätt från kommunalt håll nämndes. Frida visade också ett grönt kort för att det ändå finns en vilja till samverkan.

De kommunala företrädarna fick också svara på hur de ser på förutsättningarna för en fungerande markpolitik. Stefan Bergström, Sundbyberg, svarade att det behövs blandade upplåtelseformer och att de behöver tänka långsiktigt, 50 år framåt åtminstone. Katarina Wåhlin Alm, Nacka, framhöll vikten av mångfald men även genomförbarhet och marknadsmässighet som väsentliga parametrar vid tilldelning. I Stockholm arbetar man, enligt Oscar Lavelid, just nu med nya riktlinjer för markanvisningar och tydlighet kring uppföljning som ett ytterligare led i att öka transparensen vid markanvisningar.

Det var en trevlig paneldiskussion och samtliga deltagare bjöd på vinklar som både gav insikter och en del skratt.

Några avslutande meningar från fastighetsägarna angav ändå att det är en ljusare inställning nu än tidigare när det gäller markpolitiken. Men, det har inte varit tillräcklig verkstad och att genom en bättre samverkan med oss långsiktiga aktörer kan det ske en positiv förändring vilket gagnar stadsutvecklingen. Frida fick de avslutande orden som handlade om vikten av att värna långsiktigheten för framtiden. ”De borde faktiskt kasta mark på oss!”

Se gärna inspelningen av seminariet här: https://www.youtube.com/watch?v=xEjtmr7uOeAOm Olov Lindgren

Olov Lindgren förvärvar och bygger samt förvaltar och utvecklar egna hyresfastigheter med bostäder och lokaler i Stockholmsområdet. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vi vill bidra till en klimatsmart stad. Vår vision är hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra. Olov Lindgren är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar 116 fastigheter i Stockholm, från Farsta i söder till Tensta i norr med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se


Kontaktpersoner

Jeanette Ljungberg
Kommunikationschef
Jeanette Ljungberg
Frida Stannow Lind
Vd
Frida Stannow Lind