2022-04-08 10:00Nyheter

Mitt i samhället – Olov Lindgren Årsberättelse 2021

ÅrsberättelseÅrsberättelse 2021

Samhällsutveckling och stadsbyggnad ligger oss varmt om hjärtat! Det har det alltid gjort. Med tradition i ryggen och blicken vänd framåt är vi redo att bygga nya hus igen. Och om våra nybyggnadsprojekt kan du läsa i vår Årsberättelse 2021 som är rykande färsk.

Förvaltning av våra befintliga fastigheter handlar i stor utsträckning om att utveckla hållbara bostäder och lokaler. Genom minskade koldioxidutsläpp och vår hantering av miljörum kan vi visa på tydliga klimatinsatser. Hyresgästerna uppskattar vår satsning på miljörummen, det underlättar deras möjlighet att sortera och lämna sopor till återvinning.

De två gångna åren har varit annorlunda men med engagemang tar man kliv framåt och vi är redo!

Läs gärna vår Årsberättelse med integrerad hållbarhetsrapportering där vi berättar mer våra pågående aktiviteter. Trevlig läsning!

 Om Olov Lindgren

Olov Lindgren förvärvar och bygger samt förvaltar och utvecklar egna hyresfastigheter med bostäder och lokaler i Stockholmsområdet. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vi vill bidra till en klimatsmart stad. Vår vision är hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra. Olov Lindgren är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar 115 fastigheter i Stockholm, från Farsta i söder till Tensta i norr med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se

Kontaktpersoner

Jeanette Ljungberg
Kommunikationschef
Jeanette Ljungberg
Sven Renström
VD
Sven Renström