2021-04-27 11:45Nyheter

Olov Lindgren är bäst på kommunikation

KundserviceFoto: Webbkompetens

Då 2020 blev ett annorlunda år på grund av corona-pandemin, var behovet av kommunikation till våra hyresgäster ännu större än vanligt.

I en nyligen genomförd branschundersökning av AktivBo, där 7 bostadsbolag i Sverige deltog, tillfrågades 500 hyresgäster från respektive fastighetsbolag hur de upplever kommunikationen från oss och hur de, om de fick välja själva, skulle vilja bli kontaktade.

Olov Lindgrens hyresgäster är mest nöjda

Resultaten visar att hyresgästerna från samtliga bolag är relativt nöjda med kommunikationen från sina hyresvärdar - men mest nöjda är Olov Lindgrens hyresgäster.

I undersökningen deltog hyresgäster från alla delar av vårt fastighetsbestånd och hela 91,3 % var nöjda, eller mycket nöjda, med vårt sätt att kommunicera.

- Ett sådant här bra resultat är ett fint kvitto på att vi når fram på bra sätt. Olika åldersgrupper har olika önskemål om vilken kanal som passar just dem bäst, det försöker vi anpassa oss efter, säger Jeanette Ljungberg, kommunikationschef på Olov Lindgren.

Kommunikation ger ökad trivsel

Olov Lindgren är mycket måna om att hyresgästerna ska trivas och känna att de vet som händer i företaget, men framför allt i deras hus och närområde. Eftersom alla människor är olika behöver också informationen ges på olika sätt; digitalt via Mina sidor på webben och via e-post - men också direkt i brevlådan, då många gärna vill sätta lappen som en påminnelse på kylskåpet.

Felanmälan och kontakt med Olov Lindgren

Undersökningen visar tydligt att hyresgästerna helst vill ha akut information via e-post eller sms och så vill de även få uppdaterad information kring status av pågående felanmälningar.

Även när hyresgästerna själva ska ta kontakt med Olov Lindgren vill de helst mejla eller ringa in sina ärenden.

Boende-app till telefonen

- För att ytterligare öka kontaktvägarna till våra hyresgäster testar vi just nu en boende-app i några pilotfastigheter. Vi kommer att utvärdera användandet och responsen på appen för att sedan, om det slår väl ut, kunna erbjuda den till samtliga hyresgäster, säger Jeanette Ljungberg.

För Olov Lindgren är det viktigt att informationen är tillgänglig, korrekt, personlig och lätt att förstå. De nedbrutna resultaten används nu för att förbättra kommunikationen ytterligare.Om Olov Lindgren

Olov Lindgren förvärvar och bygger samt förvaltar och utvecklar egna hyresfastigheter med bostäder och lokaler i Stockholmsområdet. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vi vill bidra till en klimatsmart stad. Vår vision är hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra. Olov Lindgren är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar 112 fastigheter i Stockholm, från Farsta i söder till Tensta i norr med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se

Kontaktpersoner

Jeanette Ljungberg
Kommunikationschef
Jeanette Ljungberg