2020-09-04 07:20Nyheter

Olov Lindgren i topp i AktivBo´s undersökning

Covid-19 har varit en stor utmaning för de allra flesta och inte minst för fastighetsbranschen. Vi på Olov Lindgren fokuserade bland annat på att snabbt gå ut med information till våra hyresgäster samtidigt som vi organiserade om bland våra fastighetsvärdar.

En nyligen genomförd branschundersökning av AktivBo, där hyresgästerna tillfrågades om hur vi hyresvärdar hanterat covid-19, visar på stora skillnader mellan hur väl de deltagande bolagen hanterat situationen. Totalt deltog 34 bostadsbolag från hela Sverige.

Resultaten visar att det finns tydliga förbättringsområden för de allra flesta bolagen men glädjande för oss är att Olov Lindgren är ett av de tre bolag som hamnat i topp och enligt undersökningen hanterat situationen bäst.

Tre frågor där vi sticker ut lite extra är; Information från fastighetsägaren, 82,2 (benchmark 73,8), Kan du tänka dig att rekommendera din hyresvärd, 93,9 (benchmark 85,3) och framförallt - Städning/renhållning av allmänna utrymmen, där vi fick 86,2, hela 15,5 procentenheter högre än benchmark (70,7).

Vi valde att snabbt organisera om fastighetsvärdarna i två grupper, där den ena gruppen fokuserar enbart på hyresgästärenden, vilket våra hyresgäster verkar uppskatta då vi på frågan ”Hur gick det att få felet åtgärdat” även där hamnar högt, 84,4 (benchmark 73,3). Den andra gruppen arbetar med underhåll i allmänna utrymmen. Extra mycket omsorg har lagts på gårdar och utemiljöer som fyller en viktig funktion när många nu arbetar hemifrån. Vi gick även snabbt ut med tydlig information om hur vårt arbete under pandemin ser ut och vi är mycket måna om att förhindra smittspridning, både bland medarbetare och hyresgäster.

Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar oss kontinuerligt efter pandemins utveckling.


Om Olov Lindgren

Olov Lindgren AB är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar 112 fastigheter i Stockholm, bestående av bostäder och kommersiella lokaler. Affärsidén är att äga, förvärva, förvalta och bygga hyresfastigheter i Stockholm. Fastigheterna finns inom Stockholms stad från Farsta i söder till Tensta i norr, med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se

Kontaktpersoner

Sven Renström
VD
Sven Renström