2021-04-13 09:20Nyheter

Olov Lindgrens Hållbarhets- och årsberättelse 2020

Hållbarhets- och årsberättelse 2020Hållbarhets- och årsberättelse 2020

2020 var ett annorlunda år för oss alla, men vi kan ändå glädjas åt det engagemang och den omtanke som visat sig på många håll.

För att trivas i sitt hem, och känna sig trygg, kan det i vardagen handla om en sådan liten sak som att känna till och ha viss kontakt med sina grannar. I vår Hållbarhets- och årsberättelse 2020, berättar vi om boken Hej Granne! som vi delat ut till våra hyresgäster. Syftet med boken är att uppmuntra småprat, grannar emellan.

Vi jobbar kontinuerligt med energifrågor och genom planerade arbeten minimeras vår miljöpåverkan. Därför har vi under 2020 arbetat med att förenkla och implementera vårt miljöledningssystem. Vi har, genom 30 olika energiprojekt, minskat vår energianvändning rejält.

Under året kom vi även en bra bit på väg med införandet av matavfallssortering i våra miljörum. I slutet av året hade 43 fastigheter möjlighet till matavfallssortering och målsättningen är att samtliga fastigheter, med något undantag, ska ha den möjligheten under 2021.

Vår vision handlar om just detta, nämligen; hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra.

Läs gärna vår Hållbarhets- och årsberättelse om du vill veta mer om våra pågående aktiviteter. Trevlig läsning!Om Olov Lindgren

Olov Lindgren förvärvar och bygger samt förvaltar och utvecklar egna hyresfastigheter med bostäder och lokaler i Stockholmsområdet. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vi vill bidra till en klimatsmart stad. Vår vision är hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra. Olov Lindgren är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar 112 fastigheter i Stockholm, från Farsta i söder till Tensta i norr med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se

Kontaktpersoner

Sven Renström
VD
Sven Renström
Jeanette Ljungberg
Kommunikationschef
Jeanette Ljungberg