2021-10-11 07:20Nyheter

Sopor är inte skräp!

Foto: WebbkompetensFoto: Webbkompetens

Nya regler kring avfallshantering i fastigheterna ställer högre krav på såväl hyresgäster som fastighetsägare och avfallsaktörer när det gäller sortering och möjligheter för återvinning. Ett samverkansprojekt har startats för att undersöka lösningar så att sopor inte blir skräp utan i stället återvinns till nya produkter.

Fastighetsägarna Stockholm och fastighetsbolaget Olov Lindgren har initierat projektet Miljörummet – samtal om framtidens avfallshantering som genomförs i samarbete med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Stockholm Vatten och Avfall (SVOA), Stockholm Exergi samt Miljöförvaltningen i Stockholm. Projektet syftar till att ge kunskap om och inspirera till bättre utsortering. Olov Lindgren bidrar med miljörummet som finns i fastigheten på Fridhemsgatan som fysisk arena och exempel på hur sortering fungerar i praktiken. Där mäts allt avfall och statistiken följs upp. Med hjälp av nudging vill Olov Lindgren testa och se om sorteringsviljan påverkas i positiv riktning.

– Beteenden kan vara svåra att ändra på men det prövar vi i det här projektet. Med hjälp av små olika metoder knuffar vi hyresgästerna till att sortera rätt och återvinna mer. Vi tror att det kan ge effekt även på lång sikt, säger Joanna Heikkilä som är hållbarhetsansvarig på Olov Lindgren.  

De nya reglerna rör sortering för matavfall och fastighetsnära insamling av till exempel restavfall, grovavfall och förpackningar.

– För Olov Lindgren har hyresgästernas möjlighet till avfallssortering alltid varit en hjärtefråga. Faktum är att vi ligger långt fram jämfört med andra fastighetsägare och redan innan årets slut kommer vi ha infört matavfallssortering i alla våra 115 hus, fortsätter Joanna Heikkilä.

Det är ett år innan det blir obligatoriskt för fastighetsägare att tillhandahålla kärl för utsortering av matavfall. Att plastavfall kan återvinnas till nya förpackningar i stället för att brännas upp är av stor vikt för klimatet. Därför arbetar Olov Lindgren aktivt med att införa sortering även för plast i sina miljörum, med målet att det ska finnas i alla fastigheter innan årets slut.

För boende är det inte alltid lätt att veta vad som ska sorteras var men med det nya gemensamma nordiska skyltsystemet blir det enklare då symbolerna även kommer återfinnas på förpackningarna så småningom. Olov Lindgren förser de boende med en sorteringsguide så att de kan sortera sitt avfall enkelt och redan i hemmet om de vill.

Foto: Webbkompetens

Webbinarium om framtidens avfallshantering
Den 23 november bjuder Fastighetsägarna Stockholm in till ett webbinarium med bland andra Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr om Miljörummet och framtidens avfallshantering. Anmäl dig redan nu här: https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/kalender/2021/stockholm/miljorummet-online/

Vill du läsa mer om samverkansprojektet: https://www.fastighetsagarna.se/fakta/fakta-for-fastighetsagare/energi-miljo-klimat/material-och-avfall/miljorummet/

Ta gärna del av Fastighetsägarna Stockholms pressmeddelande: https://via.tt.se/pressmeddelande/problemfri-avfallshantering-och-battre-klimat-ar-malet-for-samverkansprojektet-miljorummet?publisherId=3235504&releaseId=3308105Om Olov Lindgren

Olov Lindgren förvärvar och bygger samt förvaltar och utvecklar egna hyresfastigheter med bostäder och lokaler i Stockholmsområdet. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vi vill bidra till en klimatsmart stad. Vår vision är hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra. Olov Lindgren är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar 115 fastigheter i Stockholm, från Farsta i söder till Tensta i norr med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se

Kontaktpersoner

Jeanette Ljungberg
Kommunikationschef
Jeanette Ljungberg
Joanna Heikkilä
Hållbarhetsansvarig
Joanna Heikkilä