2023-11-22 11:15Nyheter

Vårens hyresgästundersökningar om hållbarhet

Pipersg11_fasad

Under våren genomförde vi, i samarbete med AktivBo, två hyresgästundersökningar gällande miljöarbetet och sociala frågor som skickades ut till samtliga bostadshyresgäster.

En svarsfrekvens på ca 50 procent visar att våra hyresgäster bryr sig om och är engagerade i sin boendemiljö. Resultaten har gett oss bra synpunkter och önskemål om förbättringar. Tillsammans med de arbeten vi redan planerat för, kommer vi därför göra flera förbättringsåtgärder.

Social hållbarhet med trygghet i toppen
Glädjande är att 86 % av våra hyresgäster känner sig trygga och upplever att det finns trygga och säkra mötesplatser i området samt vet hur man kontaktar oss vid eventuella frågor om otrygghet.

Vid frågan om vem som är mest ansvarig för att skapa trygghet i området tycker hyresgästerna att det föreligger ett delat ansvar mellan hyresvärden, kommunen, polisen och de boende.

Vid flera frågor som handlar om trygghet, förtroende för hyresvärden och samarbetet mellan hyresvärden, myndigheter samt andra aktörer har vi fått högsta betyg bland samtliga fastighetsbolag som deltog i undersökningen. Det känns väldigt glädjande för oss.

En fråga där hyresgästerna tycker att vi kan utveckla oss är hyresgästernas egna möjligheter att påverka boendet och närmiljön, där vi ligger strax över branschindex.

Miljö – där källsortering är av stor vikt
Undersökningen visar att våra boende är mycket engagerade i miljöfrågor samt att vi som hyresvärd ger bra förutsättningar för våra hyresgäster att bo och agera miljövänligt.

Våra miljörum upplevs ha hög standard och där fick vi till och med högst betyg bland de deltagande fastighetsbolagen.

Hela 96 % av de svarande hyresgästerna källsorterar oftast sitt avfall. Även om betyget för förutsättningarna att källsortera i lägenheten var högt finns önskemål om att det ska bli bättre vilket vi tar med oss i arbetet framåt.

Utöver dessa resultat har vi fått många fritextsvar som vi har stor användning av när vi planerar åtgärder i varje hus. 

Stort tack till alla de hyresgäster som bidrog med svar!Om Olov Lindgren

Olov Lindgren förvärvar och bygger samt förvaltar och utvecklar egna hyresfastigheter med bostäder och lokaler i Stockholmsområdet. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vi vill bidra till en klimatsmart stad. Vår vision är hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra. Olov Lindgren är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar 116 fastigheter i Stockholm, från Farsta i söder till Tensta i norr med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se


Kontaktpersoner

Jeanette Ljungberg
Kommunikationschef
Jeanette Ljungberg
Åsa Rodin
Hållbarhetsansvarig
Åsa Rodin