2022-10-14 08:30Nyheter

Vi vill veta vad våra hyresgäster tycker om oss

Nu pågår vår kundundersökning som vi har valt att genomföra vartannat år. I undersökningen tillfrågas alla bostads- och lokalhyresgäster om vad de tycker om sitt boende, sin lokal och sin närmiljö. Resultaten arbetar vi vidare med och vår strävan är att hela tiden förbättra oss.

Enkäterna kommer med post under vecka 41 och 42 och hyresgästerna kan välja att besvara den digitalt eller skicka tillbaka det i brevform. Vi vill att så många som möjligt ska svara och därför erbjuder vi två alternativa svarsvägar. Resultaten ger oss insikter om hur nöjda våra hyresgäster är och var det finns förbättringsmöjligheter. Att kunna jämföra oss med andra fastighetsbolag är också viktigt för oss.

Undersökningen genomförs i samarbete med AktivBo som är ett datadrivet undersökningsföretag med fokus på fastighetsbolag.Om Olov Lindgren

Olov Lindgren förvärvar och bygger samt förvaltar och utvecklar egna hyresfastigheter med bostäder och lokaler i Stockholmsområdet. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vi vill bidra till en klimatsmart stad. Vår vision är hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra. Olov Lindgren är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar 115 fastigheter i Stockholm, från Farsta i söder till Tensta i norr med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se


Kontaktpersoner

Åsa Pettersson
Kommunikatör
Åsa Pettersson