2022-06-30 11:30Pressmeddelande

Första byggaktörsledda detaljplanen klar

Visionsbild gårdVisionsbild: Vardag arkitekter

Tillsammans med Stockholms stad har fastighetsbolaget Olov Lindgren arbetat fram en detaljplan för 20 nya hyreslägenheter i Farsta i en så kallad byggaktörsledd detaljplaneprocess. Det är den första av tre pilotprojekt inom Stockholms stad, där detaljplanen nu också har vunnit laga kraft.

Pilotprojektet startade i slutet av 2020 och redan har detaljplanen vunnit laga kraft, en process som vanligen tar mycket längre tid.

– Vi är stolta över att ha fått förtroendet av Stockholms stad att medverka i denna samhällsutveckling. Det goda samarbetet med såväl staden som Vardag arkitekter har varit en framgångsfaktor i den snabba processen, säger Sven Renström, vd på Olov Lindgren.

Stockholms stads syfte med pilotprojektet är utveckla en snabbare process där byggaktören tillåts göra så mycket som möjligt, dock med bibehållen öppenhet och demokratisk styrning.

– Det är viktigt att byggaktörernas kompetens och innovationskraft tas till vara och att vi gör vad vi kan för att få snabbare planprocesser. Stockholm har vuxit fram i nära samverkan mellan staden och byggaktörer och det här pilotprojektet är ett positivt exempel på hur samarbetet kan fortsätta att utvecklas, säger Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd.

Olov Lindgren anlitade Vardag arkitekter som har varit med från start och har haft en viktig roll i processen. Som i alla detaljplaneprocesser genomförs många utredningar för att kunna skapa de underlag och ritningar som behövs, det är ett omsorgsfullt arbete.

– Som arkitekt är det en dröm att ansvara för både detaljplan och byggnadsgestaltning. Med helhetsansvar kan vi säkerställa den arkitektoniska kvaliteten från stadsrum till alla inre rum – skönhet och trivsel i alla skalor, säger Anna Rex, Vardag arkitekter.

På en fastighet på egen mark uppför Olov Lindgren ett nytt gårdshus som genomförs i samband med renovering av den befintliga hyresfastigheten. Detaljplanen innebär även en tillbyggnad på befintlig byggnad. Totalt handlar det om cirka 20 nya hyresbostäder.Om Olov Lindgren

Olov Lindgren förvärvar och bygger samt förvaltar och utvecklar egna hyresfastigheter med bostäder och lokaler i Stockholmsområdet. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vi vill bidra till en klimatsmart stad. Vår vision är hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra. Olov Lindgren är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar 115 fastigheter i Stockholm, från Farsta i söder till Tensta i norr med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se

Kontaktpersoner

Jeanette Ljungberg
Kommunikationschef
Jeanette Ljungberg
Sven Renström
VD
Sven Renström