2023-09-13 09:45Pressmeddelande

Gemenskap via odling

Odlingslådan, ErstagatanFoto: Ann Bexelius

I fyra av Olov Lindgrens fastigheter har de boende erbjudits personliga odlingslådor på sina innergårdar. Intresset har varit stort och idag blomstrar det på tidigare outnyttjade platser.

För att öka gemenskapen mellan grannar har fastighetsbolaget Olov Lindgren i år erbjudit hyresgästerna i några av sina fastigheter att odla tillsammans.

Genom odlingarna får de boende inte bara njuta av egenodlade grönsaker utan det gynnar även biologisk mångfald. Dessutom skapas nya kontakter mellan grannarna vilket bidrar till trivsel och trygghet i området. Julia och Birgitta bor på Södermalm och har ett stort engagemang för sina odlingar.

– Man har börjat känna igen personer och hälsar på varandra. Det ger ytterligare en dimension att man lär känna varandra mer. Odlingen har fyllt ett behov som jag inte kunnat uppfylla innan, det ger något extra, det ger livskvalitet, säger Julia Silvia Da Cruz.

Odlingarna sker i samarbete med företaget Kvartersutveckling, som tagit fram konceptet Odlingslådan. Förutom lådan, jord och verktyg blir hyresgästerna också inbjudna till flera workshops under året där de får tips och coachning. Odlarna ingår även i lokala Facebook-grupper där de kan ställa frågor och dela erfarenheter och kunskap.

Odlingslådan på Brännkyrkagatan Foto: Ann Bexelius

– Jag har varit vid min odlingslåda varje dag och deltagit i två av tre workshops. Till Facebook-gruppen kan man vända sig om man har frågor eller till exempel behöver hjälp från sina medodlare om man inte är hemma, det är också bra, säger Birgitta Lindh.

Intresset och entusiasmen hos hyresgästerna har varit stort. Båda odlarna instämmer i att det är något glädjande att så ett frö, se det växa och ta hand om det.

Odlingslådan, BrännkyrkagatanFoto: Ann Bexelius

– Stadsodling är ett bra sätt att föra människor samman och det är roligt att se vilket stort engagemang det varit bland de 40 odlarna och hur de inspirerar varandra. Att grannarna lär känna varandra samtidigt som vi gör våra pollinatörer glada och gårdarna blir mer levande är verkligen en win-win för alla, säger Åsa Rodin, hållbarhetsansvarig på Olov Lindgren.Om Olov Lindgren

Olov Lindgren förvärvar och bygger samt förvaltar och utvecklar egna hyresfastigheter med bostäder och lokaler i Stockholmsområdet. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vi vill bidra till en klimatsmart stad. Vår vision är hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra. Olov Lindgren är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar 116 fastigheter i Stockholm, från Farsta i söder till Tensta i norr med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se


Kontaktpersoner

Jeanette Ljungberg
Kommunikationschef
Jeanette Ljungberg
Åsa Rodin
Hållbarhetsansvarig
Åsa Rodin