2020-03-17 16:04Pressmeddelande

HANTERING AV CORONAVIRUSET

På Olov Lindgren vidtar vi de åtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, med främsta mål att fördröja smittspridning och att skydda riskgrupper. Vi tar ansvar för att hålla igång vår verksamhet såväl i den mest närstående tiden som på längre sikt. Det handlar även om att bidra till att de ekonomiska hjulen snurrar i Sverige.

För att minska risken för smittspridning har medarbetare uppmanats att arbeta hemifrån, i så stor utsträckning som det är möjligt. I vissa roller ingår dock oundvikliga besök i fastigheter och hos hyresgäster men de försöker vi minimera genom att prioritera akuta fel. Mindre brådskande ärenden åtgärdar vi så snart det ges möjlighet. Innan eventuella besök hos hyresgäster frågar vi alltid om sjukdomssymtom finns och vår egen personal har uppmanats att stanna hemma vid minsta symtom på infektion.

Vi påverkas alla av situationen men vissa grupper är mer utsatta, till exempel äldre och/eller personer med andra hälsorisker. Kanske finns det några av oss som inte tillhör riskgrupper och känner oss friska som kan bistå med att hjälpa till med handling så är det till stor hjälp för enskilda. Om man väljer att till exempel handla åt sin granne är det fortfarande viktigt att försiktighet iakttas. Undvik att träffas genom att ställa matkassen utanför dörren och sköt betalningen genom Swish om det finns. I den här typen av situation får vi alla chans att visa medmänsklighet och omtanke på riktigt.

Ingen ska behöva känna sig ensam och våra hyresgäster är alltid välkomna att höra av sig och vi hjälper till i den mån vi kan.

Vi månar om våra hyresgäster och medarbetare och tar nuvarande situation på stort allvar. Vi följer utvecklingen och lyssnar in de behov som finns.


Om Olov Lindgren

Olov Lindgren AB är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar 112 fastigheter i Stockholm, bestående av bostäder och kommersiella lokaler. Affärsidén är att äga, förvärva, förvalta och bygga hyresfastigheter i Stockholm. Fastigheterna finns inom Stockholms stad från Farsta i söder till Tensta i norr, med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se


Kontaktpersoner

Sven Renström
VD
Sven Renström