2019-11-08 15:57Pressmeddelande

HUSKURAGE MINSKAR VÅLD I HEMMEN!

Olov Lindgren skänker boken Huskurage – från oro till omtanke till alla sina 4 500 hyresgäster. Boken ger mod och tips hur man bör agera om man befarar att en granne utsätts för våld. Minskat våld, eller rädsla för våld, ger tryggare hem.

Bakgrunden till boken är det faktum att 22 kvinnor dödades förra året i sitt hem av sin man eller ex-partner. Våldet drabbar även barn som lever i hem där de tvingas bevittna våld eller själva blir utsatta för våld. Rädda Barnen beräknar att 200 000 barn i Sverige lever i hem med våld. Det är oacceptabelt!

— En förutsättning för att rädda liv och få stopp på våld mot närstående är kunskap. Därför är vi så oerhört glada att Olov Lindgren väljer att dela ut boken till sina boende. På så vis blir ännu fler rustade med kunskap och mod att våga agera. Bara så kan liv räddas och fler växa upp i trygga hem, säger Nina Rung, grundare av Huskurage.

Författare till boken är Nina Rung och Peter Rung som också är grundarna till föreningen Huskurage, en ideell förening som arbetar för att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Alla kan vi hjälpas åt att bidra till en förändring, att agera och larma handlar om medmänsklighet. Boken beskriver metoden för huskurage som endast kräver omsorg, omtanke och – mod.

— När Jeppe Wikström på Max Ström Förlag berättade om bokens syfte och idén om att ge den till alla hyresgäster kunde vi inte annat än att tacka ja. Vår förhoppning är att den ska bidra till minskat våld och mer omtanke i våra hus och hem. Om den någonstans förhindrar att en enda misshandel sker så är det värt vartenda öre, säger Sven Renström, vd på Olov Lindgren.


Om Olov Lindgren

Olov Lindgren AB är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar 112 fastigheter i Stockholm, bestående av bostäder och kommersiella lokaler. Affärsidén är att äga, förvärva, förvalta och bygga hyresfastigheter i Stockholm. Fastigheterna finns inom Stockholms stad från Farsta i söder till Tensta i norr, med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se