2022-06-02 12:15Pressmeddelande

Olov Lindgren breddar styrelsen

Carolines foto: Peter Knutson, Danors foto: PrivatCarolines foto: Peter Knutson, Danors foto: Privat

Det familjeägda fastighetsbolaget utökar styrelsen med två nya ledamöter, Caroline Szyber och Danor Ghersinich. För första gången i företagets över 80-åriga historia ingår ledamöter utan tidigare koppling till bolaget.

Vid årsstämman den 25 maj valdes de nya ledamöterna in i Olov Lindgrens styrelse som därmed utökas från fem till sju ordinarie ledamöter. Det huvudsakliga syftet är att bredda kompetens och perspektiv inom styrelsen.
 
– Styrelsen besitter hög kompetens inom fastighetsförvaltning och utveckling och med dessa nya styrelsemedlemmar får vi också en bredare kompetens inom transaktioner och förvärv, hållbarhet, samhällsbyggnad samt den politiska arenan. Jag är mycket glad över att få välkomna Caroline och Danor, säger Jan Ellström, styrelseordförande för Olov Lindgren.
 
Caroline Szyber är utbildad jurist och statsvetare. Hon har bland annat varit riksdagsledamot och ordförande i civilutskottet. Är styrelseordförande för branschorganisationen CM-bolagen, sitter i advisory board i ett bostadsutvecklingsprojekt samt är styrelseledamot i stiftelsen Isaak Hirschs minne. Driver konsultverksamhet inom juridik, kommunikation, strategi och fastighetsutveckling.
 
Danor Ghersinich är utbildad civilingenjör med lång erfarenhet från fastighetsbranschen som tillgångsförvaltare på Alecta, erfarenhet från ledningsgruppen för MälarTornet AB, har genomfört ett stort antal fastighetstransaktioner samt haft ansvar för flera fastighetsutvecklingsprojekt.


Ämnen: Styrelse

Om Olov Lindgren

Olov Lindgren förvärvar och bygger samt förvaltar och utvecklar egna hyresfastigheter med bostäder och lokaler i Stockholmsområdet. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vi vill bidra till en klimatsmart stad. Vår vision är hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra. Olov Lindgren är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar 115 fastigheter i Stockholm, från Farsta i söder till Tensta i norr med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se

Kontaktpersoner

Jeanette Ljungberg
Kommunikationschef
Jeanette Ljungberg
Sven Renström
VD
Sven Renström