2020-01-08 16:01Pressmeddelande

OLOV LINDGREN INFÖR MATAVFALLSSORTERING

Olov Lindgren inför sortering för matavfall med målet att samtliga fastigheter ska ha matavfallssortering 2021. Miljörum anpassas för kärlen och hyresgästerna får särskilda behållare för matavfallet.

Att kunna återvinna sina grovsopor har länge varit en självklarhet för Olov Lindgrens hyresgäster.  I de allra flesta fastigheterna finns miljörum med breda sorteringsmöjligheter. Nu tillförs sortering för matavfall, och även plast där det inte redan finns. Fram till 2021 ska samtliga fastigheter ha matavfallssortering och sortering för plast.

– Införandet började under hösten och redan finns matavfallssortering i 16 fastigheter. Vi håller ett högt tempo och vårt mål är att alla våra 112 fastigheter ska ha sortering för matavfall 2021. Genom att erbjuda bred sortering i miljörummen och sortering för matavfall hjälper vi våra hyresgäster att minska utsläppen av växthusgaser, säger Sven Renström, vd på Olov Lindgren.

Cirka 35 procent av det som slängs i soppåsen är matavfall som skulle kunna komma till användning igen om det i stället sorterades. Utsorterat matavfall transporteras till biogasanläggningen där det får nytt liv genom att omvandlas till biogas och biogödsel. Stockholms stad har beslutat att det blir obligatoriskt från och med 2023 för alla hushåll att sortera ut sitt matavfall. 

– Om något är bra för miljön finns det inga skäl att vänta med åtgärder. Det här är helt förenlig med vår hållbarhetsambition. Teoretiskt kommer vi varje år kunna leverera biobränsle för 10 000 mil busstransport, säger Sven Renström.

 


Om Olov Lindgren

Olov Lindgren AB är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar 112 fastigheter i Stockholm, bestående av bostäder och kommersiella lokaler. Affärsidén är att äga, förvärva, förvalta och bygga hyresfastigheter i Stockholm. Fastigheterna finns inom Stockholms stad från Farsta i söder till Tensta i norr, med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se


Kontaktpersoner

Sven Renström
VD
Sven Renström