2019-03-21 15:19Pressmeddelande

OLOV LINDGREN SATSAR PÅ ENERGI- OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR

Två nya roller har inrättats och sedan årsskiftet är Joanna Heikkilä hållbarhetsansvarig och Carl Berthamnar har nyligen tillträtt som energiansvarig. Därmed blir företagets fokus på hållbarhet och minskad energianvändning ännu tydligare.

Fastigheter svarar för nästan en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige och därför behöver alla fastighetsägare arbeta aktivt med att minska sin förbrukning.
Carl Berthammar är energiingenjör och kommer närmast från Caverion AB och Joanna Heikkilä är redan anställd i företaget där hon tidigare arbetat som bland annat drifttekniker och förvaltare.

- Genom rekryteringarna säkerställer vi att vi får utveckling i hållbarhetsarbetet och att vi når uppsatta mål. Carls erfarenhet från energiområdet och införande av tekniska lösningar i kombination med Joannas kompetens inom dels företaget, dels det övergripande hållbarhetsarbetet blir ett starkt tillskott, säger Sven Renström, vd på Olov Lindgren.

För att minska företagets klimatpåverkan arbetar Olov Lindgren kontinuerligt med energibesparingsåtgärder och har i genomsnitt minskat förbrukningen med cirka fyra procent per år.


Om Olov Lindgren

Olov Lindgren AB är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar 112 fastigheter i Stockholm, bestående av bostäder och kommersiella lokaler. Affärsidén är att äga, förvärva, förvalta och bygga hyresfastigheter i Stockholm. Fastigheterna finns inom Stockholms stad från Farsta i söder till Tensta i norr, med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se


Kontaktpersoner

Sven Renström
VD
Sven Renström