2020-04-22 15:09Pressmeddelande

OLOV LINDGRENS ÅRSBERÄTTELSE 2019

 
Vår affärsidé bygger på att vi långsiktigt ska äga, förvalta, förvärva och bygga hyreshus i Stockholm. Under året som gick har vårt fokus även legat på bland annat trygghetsfrågor, energioptimering och nybyggnation.

Vi tror att kvalitet, hållbarhet och långsiktighet är varandras förutsättning. Långsiktigheten i vårt ägande gör att ett livscykelperspektiv ständigt är närvarande i de beslut vi tar.

För oss är det viktigt att skapa en positiv känsla och en gemensam drivkraft vilket vi tror ökar motivationen och samarbetet mellan kollegor, leverantörer och kunder. Att vi under hösten delade ut boken ”Huskurage – från oro till omtanke” till alla vår hyresgäster väckte många positiva reaktioner.

Under 2019 påbörjade vi ett projekt för att ansluta alla lägenheter och hus med fiber. Förutom att valfriheten för våra hyresgäster ökar kommer vi även effektivt och säkert kunna övervaka tekniska system i fastigheterna.

Ett annat fokusområde har varit att komma igång med nybyggnationen och rekryteringar inom detta område har gjorts. Utöver planerad nybyggnation om cirka 350 lägenheter de närmaste åren söker vi ständigt efter nya markanvisningar.

Det är några smakprov ur vår årsberättelse 2019. Ladda gärna ner årsberättelsen och läs  mer om det gångna året.  


Om Olov Lindgren

Olov Lindgren AB är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar 112 fastigheter i Stockholm, bestående av bostäder och kommersiella lokaler. Affärsidén är att äga, förvärva, förvalta och bygga hyresfastigheter i Stockholm. Fastigheterna finns inom Stockholms stad från Farsta i söder till Tensta i norr, med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se


Kontaktpersoner

Sven Renström
VD
Sven Renström