2020-10-27 10:01Pressmeddelande

Prata med grannen och öka ditt välbefinnande

Boken Hej granne!Hej granne! utgiven i sammarbete med Bokförlaget Max Ström

Forskning visar att kontakter mellan grannar påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande positivt. Fastighetsbolaget Olov Lindgren har låtit genomföra en opinionsundersökning som visar att endast hälften av stockholmarna har mer kontakt med sina grannar än ett hej när man möts.

Kantar Sifo har på uppdrag av Olov Lindgren genomfört en undersökning som visar att endast varannan stockholmare, 53 procent, brukar prata med sina grannar utöver att hälsa. Illavarslande är att boende i åldersgruppen 18-29 år är de som pratar minst med grannarna – endast var femte säger mer än hej. Samtidigt visar det sig att 9 av 10 stockholmare, 91 procent, tycker att man i allmänhet kan lita på sina grannar.

– Man brukar säga att de unga är vår framtid, men jag tycker att framtiden borde innehålla mer kontakt mellan grannar – inte mindre. Men det finns goda förutsättningar att skapa bättre kontakt grannar emellan, eftersom tilliten är hög. Vi har därför gjort en bok som kan inspirera till samtal, säger Sven Renström vd på Olov Lindgren.

Olov Lindgren arbetar kontinuerligt med trygghets- och tillitsfrågor och har just gett ut en bok som heter Hej Granne! som delas ut till samtliga 5 000 hyresgäster. Boken innehåller en mängd snackisar som ska bidra till att göra det lättare för hyresgästerna att börja småprata med varandra.

Tunna band är de vi knyter mellan grannar. Band som gör att vi känner oss sedda och om något skulle hända, har någon att vända oss till. Cecilia Henning har i decennier forskat i ämnet om betydelsen av grannar. Hon har också bidragit med innehåll till boken.

– Med många tunna band mellan grannar minskar risken för konflikter. Toleransen blir större, likaså benägenheten att visa mer hänsyn. Att man trivs där man bor, bidrar till att man känner sig trygg. Den gemenskap som då växer fram skapas genom tunna band som skapar en väv av trygghet och välbefinnande, säger Cecilia Henning, docent i byggnadsfunktionslära och docent i socialt arbete.

 Om Olov Lindgren

Olov Lindgren förvärvar och bygger samt förvaltar och utvecklar egna hyresfastigheter med bostäder och lokaler i Stockholmsområdet. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vi vill bidra till en klimatsmart stad. Vår vision är hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra. Olov Lindgren är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar 112 fastigheter i Stockholm, från Farsta i söder till Tensta i norr med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se


Kontaktpersoner

Jeanette Ljungberg
Kommunikationschef
Jeanette Ljungberg
Sven Renström
VD
Sven Renström