2020-03-26 16:08Pressmeddelande

REGERINGENS FÖRSLAG KRING HYRESRABATTER

 
Regeringen har lagt fram ett statligt stödpaket om hyresstöd till utsatta branscher under april, maj och juni. Förslaget innebär att vi som fastighetsägare får bidrag för de fall vi går med på att sänka hyran under denna period.

De utsatta branscher som omnämns i förslaget är sällanköpshandel, restauranger och hotell. Olov Lindgren hörsammar förslaget och vill föra affärsmässiga samtal med de lokalhyresgäster som berörs.

— Vi förstår att företag i utsatta branscher har det svårt och vi fastighetsägare kan till viss del vara med och stötta. Det ligger i allas våra intressen att företag kan klara den svåra och opåverkbara situation som har uppstått, säger Sven Renström vd på Olov Lindgren. 

Enligt regeringsförslaget avsätter staten 5 miljarder kronor i stöd för hyresnedsättningar. Som hyresvärd har vi möjlighet att få stöd från staten på 50 procent av de hyresrabatter som vi ger. Ansökan till staten görs av fastighetsägaren i efterhand.

— Vi månar om våra hyresgäster och deras verksamheter och det gäller att agera snabbt. Det här är vårt sätt att bidra till att hjulen fortsätter snurra i Sverige, säger Sven Renström.


Om Olov Lindgren

Olov Lindgren AB är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar 112 fastigheter i Stockholm, bestående av bostäder och kommersiella lokaler. Affärsidén är att äga, förvärva, förvalta och bygga hyresfastigheter i Stockholm. Fastigheterna finns inom Stockholms stad från Farsta i söder till Tensta i norr, med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se