2019-07-08 14:49Pressmeddelande

RUNDABORDSSAMTAL I ALMEDALEN

Almedalsveckan är fantastisk på flera sätt, det är mest känt som arena för de riksdagspolitiska talen men det är också en demokratisk plattform där aktörer inom näringsliv, organisationer och samhälle möts i syfte att utvecklas.

Olov Lindgren har under veckan varit på plats i Visby och valde att lyfta några verksamhetsområden i fördjupade samtal med inbjudna gäster. Läs gärna mer om samtalen under de olika rubrikerna. 


Om Olov Lindgren

Olov Lindgren AB är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar 112 fastigheter i Stockholm, bestående av bostäder och kommersiella lokaler. Affärsidén är att äga, förvärva, förvalta och bygga hyresfastigheter i Stockholm. Fastigheterna finns inom Stockholms stad från Farsta i söder till Tensta i norr, med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se


Kontaktpersoner

Sven Renström
VD
Sven Renström