2019-06-05 14:24Pressmeddelande

SAMRÅD I VÅRBERG MED BARNENS PERSPEKTIV

Samrådsmöten är vanligtvis till för vuxna, men inte i Vårberg där Olov Lindgren planerar för nya hyresrättslägenheter. Barn har deltagit i samråd och lämnat sina synpunkter genom gå-turer.

Inom ramen för Stockholms stads projekt Fokus Skärholmen har Olov Lindgren tillsammans med andra fastighetsägare i Vårberg lämnat ett förslag på hur området kan utvecklas med nya moderna bostäder i en levande stadsmiljö. 

- Vår ambition är att barn och ungdomar som bor på Stångholmsbacken ska känna sig trygga och trivas i sitt område så att de vill bo kvar. I samband med planprocessen har vi därför arrangerat gå-turer i området och även ett särskilt samrådsmöte för barn från Lillholmsskolan. Deras perspektiv och tankar är viktiga och metoderna för insamlingen av synpunkterna har varit mycket uppskattade, säger Sven Renström, vd på Olov Lindgren.

Samrådet för projektet pågår 24 april – 11 juni 2019. Därefter samlas alla synpunkter från såväl barnen som från övriga intressenter in och bearbetas.

I planarbetet har Olov Lindgren fått samordningsansvar för de byggherrar som ingår i projektet. Totalt handlar det om cirka 685 nya lägenheter med olika upplåtelseformer varav Olov Lindgrens del består av 121 hyreslägenheter. Stockholms stad ser samtidigt över gatumiljön i Vårberg och bygger ett nytt trevligt torg med träd och planteringar samt mötesplatser. 

filmen om projektet ges en inblick hur samrådsmetoden med barnen har gått till.

 


Om Olov Lindgren

Olov Lindgren AB är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar 112 fastigheter i Stockholm, bestående av bostäder och kommersiella lokaler. Affärsidén är att äga, förvärva, förvalta och bygga hyresfastigheter i Stockholm. Fastigheterna finns inom Stockholms stad från Farsta i söder till Tensta i norr, med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se


Kontaktpersoner

Sven Renström
VD
Sven Renström