2020-04-22 15:13Pressmeddelande

STÖD OCH GLÄDJE I OROLIGA TIDER

 
Fastighetsbolaget Olov Lindgren för samtal med flera av sina krisdrabbade lokalhyresgäster kring hur företaget kan stötta i den rådande situationen. Regeringens beslut om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher är ett sätt men andra innovativa lösningar behövs.

De utsatta branscher som omfattas av regeringens stödpaket är sällanköpshandel, restauranger och hotell och vissa andra branscher. Olov Lindgren agerade tidigt och för några veckor sedan inleddes affärsmässiga samtal med flera av lokalhyresgästerna.

– Det är en svår och ovanlig tid vi alla befinner oss i och en del har det kämpigare än andra. Vi gör vad vi kan för att underlätta för de av våra hyresgäster som på grund av pandemin har hamnat i en ekonomisk svacka. Men man får inte glömma bort att våra enda intäkt är just hyror och det finns en stor osäkerhet kring hur stödet kommer att hanteras. På sikt kommer även fastighetsbranschen att drabbas, säger Sven Renström, vd på Olov Lindgren. 

Enligt regeringsförslaget avsätter staten 5 miljarder kronor i stöd för hyresnedsättningar. Hyresvärdar kan få stöd från staten på 50 procent av de hyresrabatter som ges, vilket sker genom en ansökan till staten i efterhand.

– Även om det statliga stödet hjälper utsatta företag till viss del, tror vi att lokalt stöd är viktigt. Ett sätt vi valde att bidra genom var att köpa lunchkuponger från en restauranghyresgäst. Kupongerna skänkte vi sedan till en annan grupp som också kämpar hårt - hemtjänsten. Det känns bra att kunna stötta åt två håll samtidigt. Med lunchkupongerna fick vi chansen att sprida glädje i flera människors vardag, säger Sven Renström.


Om Olov Lindgren

Olov Lindgren AB är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar 112 fastigheter i Stockholm, bestående av bostäder och kommersiella lokaler. Affärsidén är att äga, förvärva, förvalta och bygga hyresfastigheter i Stockholm. Fastigheterna finns inom Stockholms stad från Farsta i söder till Tensta i norr, med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se


Kontaktpersoner

Sven Renström
VD
Sven Renström